Activities

 • Activities
 • Scientific Programs
 • Activities

  Scientific Programs

  Title CosPA 2018
  Place Yang Zhou, China
  Date 2018-11-19~ 2018-11-23
  Program AAPPS Division Activities
  Organizer Bin Wang ( Center for Gravitation and Cosmology, Yangzhou University)
  Pisin Chen ( NTU)
  Rong-Gen Cai ( ITP)
  Richard Easther ( U. Auckland)
  Xiao-Gang He ( NTU)
  Sang Pyo Kim ( Kunsan Nat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'l U.)
  Misao Sasaki ( IPMU)
  Xerxes Tata ( U. Hawaii)
  Raymond Volkas ( U. Melbourne)
  Jun\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Yokoyama ( RESCEU, U. Tokyo)
  Xiao-Mei Kuang ( YZU)
  Yunqi Liu ( YZU)
  Yen Chin Ong ( YZU)
  Jian-Pin Wu ( YZU)
  Rui-Hong Yue ( YZU)
  Hua-Bi Zeng ( YZU)
  Kang Zhou ( YZU)