Activities

 • Activities
 • Scientific Programs
 • Activities

  Scientific Programs

  Title CosPA 2018
  Place Yang Zhou, China
  Date 2018-11-19~2018-11-23
  Program AAPPS Division Activities
  Organizer Bin Wang (Center for Gravitation and Cosmology, Yangzhou University)
  Pisin Chen (NTU)
  Rong-Gen Cai (ITP)
  Richard Easther (U. Auckland)
  Xiao-Gang He (NTU)
  Sang Pyo Kim (Kunsan Nat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'l U.)
  Misao Sasaki (IPMU)
  Xerxes Tata (U. Hawaii)
  Raymond Volkas (U. Melbourne)
  Jun\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Yokoyama (RESCEU, U. Tokyo)
  Xiao-Mei Kuang (YZU)
  Yunqi Liu (YZU)
  Yen Chin Ong (YZU)
  Jian-Pin Wu (YZU)
  Rui-Hong Yue (YZU)
  Hua-Bi Zeng (YZU)
  Kang Zhou (YZU)