Activities

 • Activities
 • Scientific Programs
 • Activities

  Scientific Programs

  Title AAPPS-DACG Workshop on Astrophysics, Cosmology and Gravitation
  Place Online Workshop with the headquarters at APCTP
  Date 2020-11-09~2020-11-13
  Program AAPPS Division Activities
  Organizer Sang Pyo Kim (Kunsan Nat\\\'l Univ.)
  Kiwoon Choi (IBS)
  Gungwon Kang (KISTI)
  Sungwon Kim (Ewah Womans Univ.)
  Bogeun Gwak (Dongkuk Univ.)
  Misao Sasaki (IPMU)
  Rong-Gen Cai (ITP/CAS)
  Bruce Dawson (Adelaide Univ.)
  Xiao-Gang He (Nat\\\'l Taiwan Univ.)
  Jenni Adams (Canterbury Univ.)
  Takahiro Tanaka (Kyoto Univ.)
  Ming-chung Chu (Chinese Univ. Hong Kong)
  Bin Wang (Yangzhou Univ.)
  Pisin Chen (Nat’l Taiwan Univ.)
  Kiwoon Choi (CTPU/IBS)
  Warrick Couch (AAO)
  Chao-Qing Geng (Nat’l Tsing Hua Univ.)
  Yungui Gong (HUST)
  Shu-ichiro Inutsuka (Nagoya Univ.)
  Kunihito Ioka (YITP)
  Masaki Mori (Ritsumeikan Univ.)
  Raymond Volkas (Univ. Melbourne)
  Xiao-Feng Wang (Tsinghua Univ.)
  Stuart Wyithe (Univ. Melbourne)
  Hoi-Lai Yu (Acamemia Sinica)
  Shuang-Nan Zhang (IHEP/CAS)
  Zhong-Hong Zhu (Beijing Normal Univ.)
  Sang Pyo Kim (Kunsan Nat\'l Univ.)
  Kiwoon Choi (CTPU/IBS)
  Gungwon Kang (KISTI)
  Sungwon Kim (Ewah Womans Univ.)